Atrask asmeninį ryšį su Dievu!

„Patikrinkite patys save, ar esate tikėjime. Ištirkite save! Ar nepažįstate savęs ir nežinote, kad jumyse yra Jėzus Kristus, jeigu tik nesate atmestini?“ (2 Korintiečiams 13, 5).


✓ Pažymėkite vieną iš atsakymų į kiekvieną klausimą

Vardas – būtina užpildyti
El. paštas – būtina užpildyti
Miestas

1. Ar tiki, kad yra Dievas, kuris viską sukūrė ir viską valdo?

2. Ar tiki, kad tu esi Dievo kūrinys?

3. Ar tiki, kad Biblija yra Dievo Žodis ir joje užrašyta absoliuti tiesa?

4. Ar tiki, kad Dievas kalba su tavimi?

5. Ar tiki, kad Dievas atsako į tavo maldas?

6. Ar tiki, kad Jėzus Kristus yra įsikūnijęs Dievas?

7. Ar tiki, kad Jėzus Kristus mirė už tavo nuodėmes?

8. Ar tiki, kad Jėzus Kristus prisikėlė iš mirties ir šiandien yra gyvas?

9. Ar tiki, kad Jėzus Kristus gyvena tavo širdyje per Šventąją Dvasią?

10. Ar tiki, kad Jėzus Kristus sugrįš į žemę kaip Teisėjas ir Karalius?

11. Ar tiki, kad tu esi nuodėmingas žmogus?

12. Ar tiki, kad Dievas baus visus nusidėjėlius?

13. Ar tiki, kad Dievas atleido visas tavo nuodėmes?

14. Ar tiki, kad yra dangus ir pragaras?

15. Ar tiki, kad tavo siela po mirties pateks į dangų?

16. Ar tiki, kad Dievas prikels tavo kūną iš mirties?

17. Ar tiki, kad dangus ir amžinas gyvenimas yra Dievo dovana?

18. Ar tiki, kad Jėzus Kristus yra tavo Gelbėtojas ir Viešpats?

19. Ar tiki, kad Dievas yra tavo Tėvas, o tu – Dievo vaikas?

20. Ar tiki, kad Dievas myli tave ir niekada tavęs nepaliks?