Atrask asmeninį ryšį su Dievu!

Mielas drauge,
Kiekvienas žmogus, kažkur giliai širdyje, trokšta pažinti Dievą, ilgisi Jo artumo ir net bando savaip su Juo bendrauti. Norint asmeniškai pažinti Dievą, reikia tikėjimo, nes Biblija sako, kad „be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina“ (Hebrajams 11, 6). Tikėjimas, tarsi telefoninio ryšio linija, nematomais dvasiniais laidais sujungia mūsų širdį su Dievo širdimi. Kas yra tikėjimas? Iš kur jis kyla ir kaip jį atrasti?
Kviečiame klausytis laidos „Tikėjimo linija“. Išgirsite įvairių pamokslų, kuriuose skelbiamas ir aiškinamas Dievo Žodis, ieškant atsakymų į rūpimus gyvenimo klausimus. Viliamės, jog laida ir tinklalapis „Tikėjimo linija“ padės jums atrasti, ištirti ir stiprinti asmeninį tikėjimą Dievu, nes „tikėjimas – iš klausymo, o klausymas – iš Dievo žodžio“ (Romiečiams 10, 17).
Pastorius Gediminas Kapustavičius